CPRAC CPRAC

Subscriu-te al SCP News

Seguretat

2 + 1 =
Resol aquest problema matemàtic i escriu el resultat. Per exemple, per a 1+3, escrigui 4.

Producció més neta: Què es?

D'acord amb el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA),s'entén per Producció més Neta :
L'aplicació continuada d'una estratègia integrada de prevenció ambiental als processos, als productes i als serveis, amb l'objectiu de reduir riscos per als éssers humans i per al medi ambient, incrementar la competitivitat de l'empresa i garantir-ne la viabilitat econòmica.

La Producció més Neta permet:

 • L'estalvi de matèries primeres, aigua i energia.
 • L'eliminació, reducció i/o substitució de matèries perilloses.
 • La reducció de quantitat i perillositat dels residus i les emissions contaminants

La reducció dels impactes durant el cicle de vida d’un producte, des de l’obtenció de les matèries primeres fins al residu final.

La incorporació de criteris mediambientals en el disseny i la distribució dels serveis

La Producció més Neta és una eina estratègica de política empresarial, que integra el medi ambient en la gestió global de l’empresa i que li permet mantenir o millorar la competitivitat en un marc de sostenibilitat del medi. La seva aplicació requereix d’una gestió mediambiental responsable, un canvi d’actituds i l’avaluació i aplicació dels coneixements i opcions tecnològiques.
La Producció més Neta ha demostrat ser, a més, l’etapa prèvia a les alternatives correctes de tractament o disposició, amb les quals no és incompatible.

A Catalunya, el Departament de Medi Ambient i Habitatge només considera com a Producció més Neta, l’adopció de mesures organitzatives i operatives de reducció i reciclatge en origen que permetin la disminució, en quantitat i/o perillositat dels corrents residuals que es generen en el procés productiu, així com aquella contaminació que el producte fabricat pot produir al llarg de la seva vida útil.
Aquest concepte d’estratègia de prevenció ambiental integrada rep un seguit de denominacions de significat molt similar: minimització, reducció en origen, prevenció en origen de la contaminació, producció més neta,ecoeficiència, etc.

Esquema de la Prevenció Ambiental Integrada

Avantatges de la Producció més Neta:

 • Disminució del risc ambiental per a la salut i d'accidents laborals.
 • Estalvi econòmic de matèries primeres, aigua i energia.
 • Estalvi en la gestió i el tractament dels corrents residuals.
 • Millora de la imatge pública de l'empresa.
 • Augment de la qualitat del producte.
 • Reducció de productes fora d'especificacions.
 • Racionalització de l'estructura de treball.
 • Superació d'hàbitats rutinaris i replantejament de processos i procediments.
 • Optimització dels processos i dels recursos.
 • Facilita el compliment dels requisits ambientals de l'empresa i permet el seu desenvolupament sostenible


A diferència dels sistemes de tractament a final de la línia, la prevenció en origen de la contaminació ambiental
pot aplicar-se a les diferents etapes del procés productiu de la majoria dels processos Indústrials.

Sant Pau Recinte Modernista. Pavelló de Nostra Senyora de la Mercè Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 Barcelona, Catalunya (Spain)