CPRAC CPRAC

Subscriu-te al SCP News

Seguretat

4 + 2 =
Resol aquest problema matemàtic i escriu el resultat. Per exemple, per a 1+3, escrigui 4.
QUÈ FEM? » Gestió racional de substàncies químiques

Gestió racional de substàncies químiques

En el context actual, en què els reptes ambientals són cada vegada més grans, l’ús i la gestió inadequats dels productes químics representa un risc especial tant per al medi ambient com per a la salut humana. En aquest aspecte, la contaminació causada pels productes químics moltes vegades és conseqüència de patrons de producció i consum insostenibles tant passats com presents. Per exemple, les pràctiques de gestió irresponsables que s’han portat a terme durant molts anys han tingut com a resultat acumulacions de productes químics obsolets, mentre que l’ús insostenible que es fa actualment dels productes químics en els processos de fabricació i en els productes implica una generació no intencionada de dioxines i furans i l’existència de residus de pesticides en els béns destinats al consum humà (per exemple, els productes alimentaris).

Més enllà de les substàncies químiques, els anomenats contaminants orgànics persistents (COP) s’identifiquen en el Protocol sobre fonts terrestres (Protocol LBS) com a substàncies prioritàries en el desenvolupament i la implementació de programes nacionals de lluita contra la contaminació. La necessitat d’abordar immediatament l’eliminació i la reducció de COP afecta tots els països mediterranis signataris del Conveni d’Estocolm, el tractat internacional per a la protecció de la salut humana i el medi ambient contra aquestes substàncies.

D’acord amb el que s’esmenta més amunt, el canvi cap al consum i la producció sostenibles i la gestió de la contaminació procedent dels productes químics són dos aspectes prioritaris per aconseguir el desenvolupament sostenible a la Mediterrània. Mentre que el CPS implica un enfocament integrat per desvincular el desenvolupament industrial i econòmic creixent de la regió de la contaminació ambiental i el consum de recursos, l’eliminació dels productes químics i la seva gestió responsable constitueix un dels principals reptes en l’aplicació del CPS.

La tasca del SCP/RAC, reconegut des del 2009 com a Centre Regional del Conveni d’Estocolm, se centra en ajudar als països en vies de desenvolupament i als països signants d’economies en transició a complir les seves obligacions sota el Conveni, dotant-los de capacitat i transferència de tecnologia.

A més, el Centre també col·labora amb d’altres Acords Multilaterals sobre Medi Ambient i tractats per tal de contribuir a una gestió racional de les substàncies químiques al Mediterrani, com el Conveni de Basilea de Moviments Transfronterers de Residus Perillosos i la seva Eliminació

Sant Pau Recinte Modernista. Pavelló de Nostra Senyora de la Mercè Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 Barcelona, Catalunya (Spain)