CPRAC CPRAC

Subscriu-te al SCP News

Seguretat

6 + 0 =
Resol aquest problema matemàtic i escriu el resultat. Per exemple, per a 1+3, escrigui 4.
Arxiu de notícies » Menys riscos per substàncies perilloses als aparells elèctrics i electrònics

Menys riscos per substàncies perilloses als aparells elèctrics i electrònics

20 Juliol 2011 | Actualitzat: 22 Juliol 2011

La prohibició dels metalls pesants i d'altres substàncies químiques perilloses en els aparells elèctrics i electrònics s'ha estès a molts més productes i les normes corresponents entren en vigor avui. La nova normativa millorarà la seguretat de productes electrònics com ara els termòstats, l’instrumental mèdic i les taules de control i evitarà la disseminació de substàncies perilloses en el medi ambient. Els Estats membres tenen ara 18 mesos per incorporar les noves normes a la seva legislació.

Aquestes noves normes vénen d’una revisió de la Directiva sobre les restriccions a l’ús de determinades substàncies perilloses en els aparells elèctrics i electrònics (Directiva RoHS). Seguiran prohibits el plom, el mercuri, el cadmi, el crom hexavalent i els ignífugs polibromobifenils (PBB) o polibromodifenilèters (PBDE). La Directiva anterior regulava diferents tipus d’aparells elèctrics i electrònics, com ara els aparells domèstics, de consum i de TI, però ara s’ha ampliat a tots els aparells electrònics, els cables i les peces de recanvi. Es podran seguir concedint excepcions quan no hi hagi alternatives satisfactòries. La llista de substàncies prohibides es revisarà periòdicament.

Els elements essencials de la nova Directiva són els següents:

  • Ampliació gradual de les normes als aparells elèctrics i electrònics, els cables i les peces de recanvi, amb vista al ple compliment l’any 2019;
  • Revisió de la llista de substàncies perilloses el juliol de 2014 i, després, periòdicament;
  • Normes més clares i transparents per les excepcions a la prohibició de substàncies;
  • Més coherència amb el Reglament REACH sobre el registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics;
  • Aclariment de definicions importants;
  • Marca CE que indica el compliment de les normes europees, reservada als productes electrònics que també respecten els requisits RoHS.

Més informació: http://europa.eu

 

Torna.

Sant Pau Recinte Modernista. Pavelló de Nostra Senyora de la Mercè Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 Barcelona, Catalunya (Spain)